Medio januari 2023 vindt u hier de zaterdagen vermeld waarop de bijeenkomsten
van onze vereniging worden gehouden.