De vereniging 'Frankeerstempel.nl' heeft ten doel het bevorderen van kennis omtrent en het (doen) verzamelen van de afdrukken van de
frankeermachines, zoals deze in Nederland zijn of worden gebruikt.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
- het houden van bijeenkomsten;
- het verzamelen en publiceren van gegevens met betrekking tot het verzamelgebied;
- alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Voor meer informatie of aanmelding als lid kunt u contact opnemen met de
secretaris van de vereniging.De vereniging is sinds 2009 een voortzetting van de 'Studiegroep Frankeerstempels Gemeenten' (SFG), welke onder andere als doelstelling had:
het catalogiseren van alle frankeerstempels van de Nederlandse gemeenten en overige overheidsinstellingen.
Daarnaast heeft de SFG nog diverse andere catalogi en boekwerken gepubliceerd.
'Frankeerstempel.nl' gaat door met deze werkzaamheden. Een voorbeeld van een dergelijke catalogus is die van
'Het Koninklijk Huis'.
Binnen de vereniging wordt ook ruim aandacht besteed aan de afdrukken van frankeermachines die passen in een thematisch
filatelistische verzameling.
Bezoekt u voor enkele voorbeelden de rubriek
'thema's' op deze website maar eens.De statuten van de vereniging 'Frankeerstempel.nl' vindt u
hier in PDF-formaat.