Diverse leden van onze vereniging geven op deze pagina een indruk van hun verzameling
aan de hand van een powerpoint-presentatie, een verwijzing naar hun website, enzovoorts.


Jan Willem JansmaHoe de auto Nederland veranderde ...
Gerard StraathofVoor de periode vóór
en ná de frankeerstempels
van overheden,zie
www.straathof.eu
Pieter Bosman


Peter Janssen
Hebt u ooit van de
Zuiderwaterlinie gehoord? Of van Menno van Coehoorn? Nee, klik dan op het woord en u krijgt een kleine presentatie.Henk v.d. Laak
Op mijn website
http://www.laakland.nl heb ik onderwerpen betreffende mijn filatelistische verzamelgebieden bij elkaar gebracht: (Rijks)Waterstaatszorg, het Suez- en Panamakanaal.
Uiteraard ontbreken hier ook de frankeerstempels niet.
U vindt deze onder de rubriek: Rijkswaterstaat/Frankeerstempels RWS.
Voor het schrijven van filatelistische artikelen zijn frankeerstempels onontbeerlijk; als voorbeeld rubriek: waterstaatszorg/NAP.


Jos Wessels
Op mijn website
http://www.annekewessels.nl/joswessels/ heb ik onderwerpen bij elkaar gebracht over mijn hobby: het verzamelen van postzegels en andere postale stukken gerelateerd aan schepen en scheepvaart.
Uiteraard ontbreken hierbij ook de frankeerstempels niet.
U vindt deze onder de rubriek: ships on meter stamps
Peter Janssen
Aan de hand van een kleine
presentatie in PDF-formaat krijgt u een indruk van het ontstaan van de Nederlandse gemeentewapens.